Αντισύλληψη

Με τον όρο “αντισύλληψη” ονομάζουμε διάφορες μεθόδους με τις οποίες μπορεί να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και να διατηρηθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι μηχανικές και οι ορμονικές μέθοδοι.
Μηχανικές μεθόδοι είναι αυτές που παρεμποδίζουν την επαφή του σπέρματος με το ωάριο (διακοπτόμενη συνουσία, αποφυγή γονίμων ημερών, προφυλακτικό, διάφραγμα, απολίνωση σαλπίγγων ή σπερματικών πόρων) ή που παρεμποδίζουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στο ενδομήτριο (spiral)
Ορμονικές είναι οι μέθοδοι με τις οποίες αποφεύγεται η ωοθυλακιορρηξία, ή η παραγωγή σπέρματος με χρήση ορμονικών σκευασμάτων. Τα ανδρικά αντισυλληπτικά χάπια είναι πολύ περιορισμένης χρήσης. Τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια διακρίνονται σε αυτά που περιέχουν προγεστερόνη, ή συνδυασμό οιστρογόνων-προγεστερόνης. Υπάρχουν ακόμη αντισυλληπτικά σκευάσματα τα οποία δεν χορηγούνται από του στόματος, αλλά με υποδόρια χορήγηση (pellets προγεστερόνης).
Επίσης υπάρχουν σκευάσματα επείγουσας αντισύλληψης κατά τις πρώτες ώρες μετά από αποτυχία άλλης μεθόδου αντισύλληψης (λάθος υπολογισμός γονίμων ημερών, καταστροφή προφυλακτικού κατά τη συνουσία κλπ).
Τέλος συνδυασμός μηχανικής και ορμονικής μεθόδου αποτελούν spiral τα οποία περιέχουν βραδέως απελευθερούμενη προγεστερόνη.

 

Ενδομήτρια συσκευή (spiral)

Η επιλογή σωστής αντισυλληπτικής μεθόδου θα πρέπει να γίνεται μετά από συζήτηση με το γιατρό, καθώς όλες οι μέθοδοι έχουν τους περιορισμούς τους και τις επιπλοκές τους. Ιδίως προσεκτικές θα πρέπει σε αυτό να είναι οι γυναίκες που έχουν ιστορικό (ατομικό ή κληρονομικό) θρομβώσεως, οι καπνίστριες και οι γυναίκες με ωτοσκλήρυνση.

© Πάνος Σπυρόπουλος - Πληροφορίες Ιστοτόπου

dimitrisplagiannis.com hiscoremusic.com