Είστε εδώ: Αρχή > Πληροφόρηση > Οστικός μεταβολισμός

Οστικός μεταβολισμός

Τα οστά μας είναι ζωντανά και σε συνεχή διαδικασία αναδημιουργίας καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η συνεχής καταστροφή και αναδημιουργία των οστών ονομάζεται οστικός μεταβολισμός και έχει ως στόχο τη συνεχή ανανέωση των οστών, ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή τους στις καταπονήσεις που δέχονται καθημερινά.

Η διαδικασία αυτή έχει ως εκτελεστές εξειδικευμένα κύτταρα καταστροφής (οστεοκλάστες) και άλλα κατασκευής του οστού (οστεοβλάστες). Η ισορροπία μεταξύ της άντίθετης δράσης των δύο αυτών ειδών κυττάρων εξασφαλίζει το σωστό ρυθμό ανακατασκευής του οστού. Αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, δημιουργούνται διάφορες παθήσεις του σκελετού. Κάποιες από αυτές αναφέρονται παρακάτω

© Πάνος Σπυρόπουλος - Πληροφορίες Ιστοτόπου

dimitrisplagiannis.com hiscoremusic.com